Fakülte kategorisinde
yeniden gösterildi
 • fovea radialis'in sınırları
  • Arkada:m. extensor pollicis longus
  • Önde:m. abductor pollicis longus ve m. extensor pollicis brevis
 • ayağa dosifleksiyon
  • M. Tibialis anterior (en medial)
  • M. Ekstansör digitorum longus
  • M. Ekstansör hallusis longus
  • M. Pereneus longus - brevis
 • a. thoracica interna;
  • a. subclavia'nın dalı
 • interskelen aralıktan geçen yapılar
  • a.subclavia
 • kolun yüzeyel venleri
  • medial: v. basilica
  • lateral: v cephalica
 • radix. pulmonis'in önünden geçen:
  • n phrenicus
 • trigonum femorale'nin sınırları (scarpa üçgeni)
  • üst: lig. inguinale
  • med: m. adductor longus
  • lat: m. sartorius
 • fossa cubitideki yapılar: (Medial'den Laterale)
  • N. medianus
  • A. V. brachialis (a.radialis, a. ulnaris)
  • M. biceps brachi
  • N. radialis

 •  
 • Trigonum muskularis'deki yapılar
  • Gl. thyroidea
  • Larynx
  • Trachea
  • Oesophagus
 • Hesselbach Üçgeni (Trigonum İnguinale)
  • Direk inguinal hernilerin geliştiği bölgedir.
   Sınırları:
   • inferior; lig. inguinale
   • lateral; a.v epigastrica inferior
   • medial; m. rectus abdominis‛in dış kenarı
 • Regio cervicalis anterior’un arka-dışyan sınırını yapan oluşum
  • M.sternocleidomastoideus
 • Boyun ön bölgesi derisinin duyusu
  • N.transversus colli
 • Membrana atlanto-occipitalis posterior‛u delen damar
  •  A. vertebralis. 
 • Incisura jugularis, hangi düzeydedir
  • 2. torakal  vertebra
 •  angulus sterni (Louis açısı) 
  • 4. torakal vertebra 
 • canalis adductorius (Hunter kanalı)
  • A.V. femoralis
  • N. saphenus
  • n.obturatorius dalları
 • Regio Brachialis Posterior
  • for. axillare mediale --> a. circumflexa scapulae
  • for. axillare laterale --> a. circumflexa humeri post. ve n. axillaris
  • triceps yarığı --> a. profunda brachii ve n. radialis
 • Radial nabız oluğu .... ile ..... arasındadır….
  • m. flexor carpi radialis
  • M. brachioradialis
 • Malleolus lateralis'in arkasından geçen tendonlar:
  • M. fibularis longus - brevis
 • Malleolus medialis'in arkasından geçen tendonlar: -> Vagina tendinum
  • m. tibialis posterior
  • m. flexor digitorum longus
  • m. flexor hallucis longus
 • Lacuna vasorum    -> A. V: Femoralis, N. genitofemoralis
 • Lacuna musculorum-> N. Femoralis, m. iliopsoas N. cutaneus femoris lateralis

Cevabınız

Format: new
Adınız (isteğe bağlı):
Gizlilik: E-posta adresiniz yalnızca bu bildirimlerin gönderilmesi için kullanılacak.
Spam Koruması:
Gelecekte bu doğrulamadan kurtulmak için, lütfen giriş yapınız veya üye olunuz.
...