Diğer kategorisinde

Guatr tanımı; Tiroid bezinin bir nedenle büyümesi.

Bu büyüme; gözle, elle veya ultrasonla farkedilebilir. Bazen sert, yumuşak, çevre dokulara yapışmış veya asimetrik şekilde büyümüş olabilir. 

Basitçe sınıflandırmak gerekirse

 • Epidemiylojik
  • Endemik guatr
  • non-endemik guatr
 • Fonksiyonel olarak
  • Toksik (Hipertiroidi)
  • non-toksis (ötirid veya hipotiroid)
 • Büyüme şekli olarak
  • Difüz (nodül olmadan)
  • Nodüler (soliter, multinodüler)
  • İnflamatuar (akut,subakut, kronik)
  • Neoplazi (selim, habis, metstatik)

Endemik Guatr

Belli çoğrafi bölgelerde yoğun oalrak saptanan, tiroid bezinin tek veya iki taraflı büyümesi.

Çoğunlukla iyot eksikliği ile gelişir. Tiroid genellikle difüz olarak büyümüştür ve fonksiyonları normale yakındır.
Şalgam ve tohumları, karalahana, lahana vs gibi besinler guatr yapabilirler.
Yapılan çalışmalarda Burdur, Isparta, Batı ve Doğu Karadeniz endemik  bölge kabul edilmiştir.

Sporadik Guatr

Endemik bölgeler dışında ve nedeni bilinmeyen tioid büyümelerine verilen ad. Basit Guatr olarak da bilinir, çoğunlukla ötiroiddilerdir.Çoğunlukla tiroiddeki folikül hücrelerinin artması sonucu bez büyür.  büyüme faktörleri, enzim bozuklukları tümörler, enfeksiyon sebebp olabilir.


Basit Difüz Guatr

Bu tipte fonksiyon kaybı olmadığı için daha çok esteik veya bası nedeniyle şikayet oluşur. Fonksiyonları ise; doktorun aldığı anamnez, yaptığı fizik muayene ve istediği laboratuvar testleriyle saptanır.
Testlerdeki T3 - T4 -TSH düzeyleri ile değerlendirilir. Sintigrafi ile sıcak (fonksiyonel) veya soğuk (non-fonksiyonel) nodül olup olmadığı görülür. Direkt grafi (röntgen) ile varsa yaptığı bası değerlendirilir. 
     Ultrason ile tiroid bezinin büyüklüğü, varsa içinde nodüllerin özelliklerini ve bezin kanlanması görülür.
Eğer kanser şüphesi oluşmuş veya solid bir nodüle rastlanılırsa İİAB (ince iğne aspirasyon biyopsisi) yapılır.

Basit guatrda endemik bölge ise guatr yapan besilerdne veya maddelerden uzak durulması istenir,gerekli görülürse iyot takviyesi yapılır. Gerekli tedavi işlemleri muayene eden doktor tarafından yapılır.


MNG (Multinodüler Guatr)

multinodüler guatrda en etken, endemik guatrdır. en önemli endemik sebep ise iyot eksikliği.
Bezin büyümesi gittikçe asimetriklik kazanır, yana,öne veya retrosternal (iman tahtasının arkası) alana doğru olması sonucu yapıtığı bası sonucu şikayetler gelişir.

En sık şikayetler; boğulma hissi, yutkunma güçlüğü (disfaji), nefes darlığı (dispne), nefes alırken ıslık sesi (stridor). Sinirlere yaptığı bası sonucu ses kısıklığı gelişebilir, retrosternal büyüdüğünde yaptığı bası sonucu, kollarını yukarı kaldırdıklarında bası bulgularının artması (pemberton belirtisi).
MNG'da en önemli problemi, kasner riskidir, yapılan çalışmalarda oran %4-17 belirlenmiştir.
Son yıllarda ultrasona,MR ve PET ve İİAB(biyopsi)  çalışmaları ile kasner oranının hiç de düşük olmadığı anlaşılmıştır. Hastalar çoğunlukla ötiroiddir. 

Bası yapmayan, yavaş büyüyen ötiroid olgularda ameliyat pek düşünülmez, biyopsi sonucu kanser riski varsa veya bası yapıyorsa, gerekli tedavi doktor tarafından paylaşılır.


Soliter Tiroid Nodülleri

Tiroidde tek nodül olması, soliter tiroid nodülü olarak adlandırılır. En sık rastlanılan tioid hastalığıdır, 30-50 yaş aralığında %4-7 arasında tiroidlerde nodüllere rastlanılmaktadır.
Nodüller, fonksiyonlarına göre sıcak veya soğuk olarak ayrıldığı gibi, yapısına göre kistik veya solit olarak da adlandırılır.


 

Cevabınız

Format: new
Adınız (isteğe bağlı):
Gizlilik: E-posta adresiniz yalnızca bu bildirimlerin gönderilmesi için kullanılacak.
Spam Koruması:
Gelecekte bu doğrulamadan kurtulmak için, lütfen giriş yapınız veya üye olunuz.
...