Fakülte kategorisinde

Cerrahi Aletler


Bisturi ve Sapları 

Deri insizyonları ve düzgün kesi gerektiren yerlerde kullanılırlar.
Çeşitli numaraları vardır 20, 10 , 15 , 12, 11
En sık kullanılanları 10 ve 15 numara

Makaskar

 • Diseksiyon Makası (Mayo)
 • Diseksiyon Makası (Metzenbaum

 • Operasyon Makası 
 • Vasküler Makas (DeBakey

Pensetler

Dokuların, damarların, ve iğnelerin tutmaya yarayan aletler

 • Dişli
 • Dişsiz 
 • Adson

 

Klamplar / Pensler

Genelde hemostaz amacmıyla damarları tutmak için kullanılsa da doku tutmak, ip tutmak gibi işlevleride vardı.

 

 • Moskito
 • Pean
 • Kocher (pean'dan farkı dişli olması)
 • Kelly
 • Allis
 • Babcock
 • Duval
 • Çamaşır klampı
 • Bağırsak klampları

 

Dissektörler
Bir çeşit klamp, dokuların ve damarların dönülerek  
bağlanmasında kullanılır

 

 

Portegü ve Sütür iğneleri

Sütür iğnesini tutmak için yapılmış aletlerdir 

 • Masson 
 • Wangensteen

İğneler

 • Cerrahi (Keskin)
 • İntestinal (Yuvarlak)

 

Ekartörler

Cerrahi işlem sırasında, alanı daha iyi görebilmek için kullanılırlar

 • Farabeuf
 • Roux
 • Valf
 • Langenbecks
 • Volkmann
 • Otomatik ekartörler

Laparoskopik aletler

 • Veres İğnesi
  • abdominal girişte, pnömoperiton oluşturmada kullanılır
 • Trokar
  • Bıçaklı- Bıçaksız, blunt, balon modelleri var
 • Retraktör
 • Endoklip
 • Hem-o-lok klip
 • Endobag / Endocatch
 • Endoloop
 • Endostitch (otomatik dikiş)
 •  

 

 

2 Cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme

seçti
 
En İyi Cevap

Cerrahi Malzemeler

 • Sütür materyali , örnekler
  • emilemeyen örnek:
   • biyolojik: ipek, pamuk keten
   • sentetik: Poly ester, Poly amid
  • emilebilen örnek:
   • biyolojik: katgut (kedi bağırsağı)
   • sentetik:◦Poly glikolid
 • İğneler
  • keskin, yuvarlak
 • Stapler (zımba)
  • lineer stapler
  • sirkuler stapler
 • NGT, Drenler,özel (Y,T) drenler ve kataterler
 • Mesane Sondası​​​​​​​
0 beğenilme 0 beğenilmeme

Cerrahi Teknikler

Pozisyonlar

 • supin
 • trendelenburg
 • ters trendelenburg
 • lateral dekubit
 • jack knife
 • litotomi

 

 

 

 

 

 

insizyonlar
ek: meme cerrahisi izi: stewart insizyonu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...